Nordbygg flyttas till april 2022

Nu står det klart att Nordbygg som skulle arrangerats på Stockholmsmässan 20–23 april 2021, flyttas fram till 26–29 april 2022.

NordBygg 2018

Nordbygg är norra Europas största mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen och lockar vartannat år runt 50 000 besökare från byggsektorn i Sverige, Skandinavien, Baltikum och övriga Europa. 

I dag finns inte förutsättningarna för ett genomförande av Nordbygg i april 2021. Därför har beslut fattats, i samråd med branschen, att flytta nästa genomförande av Nordbygg till den 26–29 april 2022, det vill säga nästa ordinarie genomförandesäsong och år.

– Vi hade aldrig kunnat ana att pandemin skulle dra ut på tiden så pass som den gjort. Nordbygg är vår största och mest internationellt präglade mässa och alla inblandade behöver därför extra lång förberedelsetid inför genomförandet. Det är därför viktigt att vi nu i god tid ger alla inblandade besked om förutsättningarna kring ett genomförande av mässan. Den sammantagna nulägesbilden i Sverige och internationellt talar sitt tydliga språk och det bästa vi kan göra är tyvärr att ställa in mässan ytterligare en gång och hoppas på ett säkert och framgångsrikt genomförande 2022 istället, säger Peter Söderberg, projektledare Nordbygg.