Skogskonferens med omvärldsanalys, debatt och EU-uppdatering

Den 3 oktober arrangeras en nationell skogskonferens i Sundsvall med de skogsfrågor som just nu trendar på agendan. På konferensen kommer Skogsstyrelsens nya omvärldsanalys. Foto: Per Eriksson

Den 3 oktober arrangeras en nationell skogskonferens i Sundsvall med de skogsfrågor som just nu trendar på agendan. På konferensen kommer Skogsstyrelsens nya omvärldsanalys.  De kommer även uppdaterad information om de viktigaste EU-frågorna som rör skogen och var skogspolitiken just nu befinner sig. Det blir även samtal och debatt.

Konferensen hålls på Mittuniversitetet i Sundsvall och där deltar landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) och generaldirektörerna för Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen, Björn Risinger och Herman Sundqvist. Tillsammans ger de en uppdatering om de viktigaste skogliga frågorna och de många utredningsuppdragen från regeringen som kan komma att påverka svenskt skogsbruk.

En rad EU-experter från myndigheter och organisationer finns på plats för att förklara och föra samtal om snåriga EU-beslut och vilka konsekvenser de väntas få för svensk skogssektor. Ovanpå det blir det en politisk debatt med ledamöter från miljö- och jordbruksutskottet.

Skogsprogrammets årskonferens – vart är vi på väg? arrangeras av Skogsstyrelsen på Landsbygds- och infrastrukturdepartementets uppdrag i samverkan med Mittuniversitetet.

För anmälan och program, se Skogsstyrelsens webbplats: Skogsprogrammets årskonferens 2023 – Skogsstyrelsen

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se