Next One Technology expanderar

På bild: försäljning- och marknadsavdelningen. Från vänster: Sebastian Mehri Johansson, Hanna Junland, Oskar Hjertstedt, Adam Nordenjack, Patrik Björk, Johan Jarskog, Samar Gallioulina, Anton Boså & Nils Nordenjack

Tillväxtbolaget Next One Technology, med det molnbaserade affärssystemet Next, tar steget och expanderar till Västra Götalandsregionen. Med hjälp av ett nytt kontor i Göteborg så stärks den lokala närvaron för att möta en växande efterfrågan inom byggbranschen.

– Vi ser en stark tillväxtpotential i västra Sverige och för att komma närmare våra kunder vill vi skala upp vår verksamhet i regionen, säger Gunilla Åberg, vd på Next One Technology.

Expansionen sker trots den rådande situation i omvärlden. Stora delar av byggsverige går fortsatt starkt och branschen fortsätter att investera i digitala lösningar för att effektivisera sin administration samt öka kontrollen på sina projekt.

– Vi har rekryterat Sebastian Merhi Johansson och Anton Boså som båda kommer att arbeta med rådgivning, försäljning och marknadsutveckling i regionen. Både Sebastian och Anton passar väl in vår kultur och kommer att bli goda ambassadörer med högt kundfokus, säger Johan Jarskog, försäljning- och marknadschef på Next One Technology.

Expansionen till Göteborg är ett naturligt steg för Next One Technology, som i början av 2020 genomförde ett förvärv av väletablerade projektledningsföretaget Byggsamverkan. Byggsamverkan är sedan tidigare väl representerat i Göteborg och genom samlokalisering med Next stärks nu den lokala närvaron i en strategisk region.

Next One Technology kommer att expandera med kontor i fler regioner för att fortsätta sin starka tillväxt med målet att vara det självklara valet gällande projekt-och affärssystem för bygg-, service- och entreprenadbranschen.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se