Minskad avverkning i december

Under december månad var den avverkningsanmälda arealen under december sex procent mindre än under december 2021.

Det visar färsk statistik från Skogsstyrelsen. Ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog var 84 procent mindre.

Anmäld och ansökt areal om tillstånd till avverkning var under december 19.915 hektar.

Sammantaget minskade arealen i anmälningar och ansökningar i december med 18 procent i södra Norrland och Svealand. I Götaland och i norra Norland ökade däremot arealerna med 15 respektive 5 procent, jämfört med december förra året.

Jämför man medelarealen i anmälningar och ansökningar för hela Sverige i december de senaste 5 åren är minskningen 4 procent.Jämfört med medelarealen för de senaste 10 åren är minskningen 6 procent.

Under förra året har arealen i anmälningar och ansökningar minskat med 15 procent, jämfört med 2021. Arealen i ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog har minskat med 55 procent.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar för landet de senaste fem åren är minskningen 12 procent. Siffrorna är preliminära.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se