Ministrar vill ha gemensamma byggregler i Norden

_W5A2827

Det Nordiska ministerrådet vill genom ett pilotprojekt harmonisera byggreglerna för tillgänglighet i de nordiska länderna. Det berättade Kristian Henriksen, seniorrådgivare på ministerrådet, på den nordiska samarbetsorganisationen NBO:s årskonferens i Stockholm.

Ett hundratal personer från samtliga nordiska länder möttes nyligen i Stockholm på årskonferensen för Nordisk Bostads Organisation, NBO (Housing Nordic). Från svensk sida deltog även HSB och Sabo. NBO har länge verkat för gemensamma nordiska byggregler, något som fått gehör hos Nordiska ministerrådet genom den deklaration som släpptes i maj.

Seniorrådgivaren Kristian Henriksen berättade på konferensen hur ministerrådet har planerat att arbeta vidare med frågan. Ett första steg blir ett forskningsprojekt för att ta fram ett underlag till vad som krävs för att harmonisera de regler och standarder som finns hos olika myndigheter.

Därefter kommer ett pilotprojekt att lanseras med fokus på att skapa gemensamma regler för tillgänglighet. Projektet skall gå i ett så kallat living lab-format, det vill säga en fysisk testbyggnad som kan flyttas runt mellan de olika länderna. Budget och tidsramar för arbetet är ännu inte beslutade, men den kommitté som är ansvarig för arbetet kommer att mötas igen för att gå vidare i planeringen.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se