Sverige klarar sig längst med bioenergi

_DSF1883

Precis som förra året är Sverige först ut att fira European Bioenergy Day. Det skedde den 18 augusti. Från den dagen fram till nyår kan Sverige helt och hållet försörjas med bioenergi.

Bioenergin står nämligen för 37 procent av den svenska slutliga energianvändningen, enligt statistik från Eurostat och beräkningar av den europeiska bioenergiorganisationen Bioenergy Europe. Det motsvarar 135 av årets 365 dagar.

Bioenergin är EU:s största förnybara energikälla, och ger ensam mer energi än vattenkraft, vindkraft, solenergi och geotermisk energi tillsammans. Bioenergin kommer 2018 att svara för 12 procent av EU:s slutliga energiförsörjning, medan alla andra förnybara energikällor klarar 7 procent. Fortfarande kommer 81 procent av energin i EU från icke-förnybara energikällor, främst fossila energislag, som kol, olja och naturgas.

– Europa måste minska beroendet av fossila bränslen, både för klimatets skull och för att bli mindre beroende av energiimport, Gustav Melin, vd på Svebio.

För hela EU kommer European Bioenergy Day att firas den 19 november, eftersom bioenergin för hela EU står för energiförsörjningen 43 av 365 dagar.

Förutom Sverige (37 procent) har de här EU-länderna mycket bioenergi: Finland (34 procent), Lettland (32 procent), Estland (28 procent) och Danmark (27 procent).

– Europa måste minska beroendet av fossila bränslen, både för klimatets skull och för att bli mindre beroende av energiimport. Här spelar bioenergin en avgörande roll. Sverige visar vägen, inte minst genom vår höga koldioxidskatt, som andra EU-länder borde ta efter. Det säger Svebios vd Gustav Melin i en kommentar till de positiva siffrorna.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se