Metsos köp av Jonsson & Söner godkänns med villkor

_W5A1150

Det finländska verkstadsbolaget Metso meddelade i början av april att man avsåg att köpa svenska P.J Jonsson och Söner AB, som tillverkar mobila krossverk, siktstationer och matarstationer. Affären var villkorad ett godkännande från konkurrenverket, som nu kommit med sitt utlåtande.

Under Konkurrensverkets utredning har man konstaterat att det finns risk för försämrad konkurrens på marknaden för tunga krossar om affären med Metso och P.J Jonsson & Söner genomförs. Det finns risk för att den aktuella koncentrationen får negativa effekter på konkurrensen i form av höjda priser och ett försämrat produktutbud, skriver verket i utredningen.

Metso har därför frivilligt åtagit sig att Sandvik, under en övergångsperiod på två år efter koncentrationens genomförande, ska ges möjlighet att köpa mobila krossar och siktverk från Jonsson & Söner, integrerade med Sandviks krossar som huvudkomponent, för vidareförsäljning under Sandviks varumärke. Jonsson & Söner ska dessutom ges möjlighet att köpa Sandviks krossar som komponent att integreras i Jonsson & Söners mobila kross- och sorteringsverk.

Metso åtar sig också att Jonsson & Söner ska respektera kundernas önskemål på så sätt att om kunden vill köpa Jonsson & Söners mobila kross- och siktverk med Sandviks kross integrerad, kommer man att erbjuda ett sådant verk. Om kunden däremot föredrar ett mobilt kross- och siktverk med Metsos kross integrerad, kommer man att erbjuda ett sådant verk.

Enligt Konkurrensverkets uppfattning kommer åtagandet göra det möjligt för Sandvik att på längre sikt utvecklas till en konkurrenskraftig aktör vad gäller tillhandahållande av tunga mobila kross- och siktverk för bygg- och anläggningstillämpningar i Sverige.

– Sammantaget finner Konkurrensverket att åtagandet innebär att koncentrationen inte kommer att resultera i en sämre konkurrenssituation än den som råder före koncentrationen, skriver generaldirektör Rikard Jermsten avslutningsvis i utredningen.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se