”Mer biodrivmedel bör tas fram från skogsbrukets restprodukter”

_DSF0335.JPG

Användningen av biodrivmedel har ökat kraftigt i Sverige på senare år. Majoriteten av de biodrivmedel som används i Sverige idag är grödobaserade.

EU vill styra bort från grödobaserade biodrivmedel för att istället gynna användning av så kallade avancerade biodrivmedel. För att få igång en omfattande produktion av avancerade biodrivmedel i Sverige behövs både nya processer och råvaror.

Därför är Energimyndighetens forsknings- och utvecklingsinsatser inriktade på att ta fram avancerade biodrivmedel från restprodukter från jord-och skogsbruk, säger Jonas Lindmark på Energimyndigheten.

– Det kan bli en utmaning att öka användningen av biodrivmedel samtidigt som en del av råvarubasen behöver förändras. Det behövs en ökad produktion och ett marknadsgenombrott för avancerade biodrivmedel för att få till det. En sådan utveckling behöver sannolikt stöttas av styrmedel, säger Sofie Engberg på Energimyndigheten.

© Anläggningsvärlden 2016.
info@anlaggningsvarlden.se