Mässan På Väg arrangeras i mars 2023

Mässan På Väg är mötesplatsen för alla som arbetar med säkerhet på vägar och gator – genomförs den 7-8 mars nästa år på Elmia i Jönköping.

Mässans koncept är med inriktning på säkerhet och arbetsmiljö med fokus på säkrare vägarbetsplatser, på och vid gator och vägar.

– Enligt Transportstyrelsens rapport visar en kartläggning att en stor majoritet upplever att det känns osäkert att arbeta på och vid väg, att trafikanter inte visar tillräcklig hänsyn och att det relativt ofta inträffar olika former av tillbud. Behovet av att diskutera dessa frågor på en gemensam mötesplats är mer aktuell än någonsin. Branschen efterfrågar och ser fram emot mässan, säger Kristina Andersson, mässansvarig på Elmia för På Väg.

Tillsammans med en engagerad mässgrupp – bestående av representanter från både branschföreningar och utställare – arbetas ett brett seminarieprogram fram.

Till mässan hör även produktutställningen där branschens leverantörer och organisationer visar upp produkter och tjänster för säkrare vägarbetsplatser och trafikmiljöer, som stärker medvetenheten om säkerhet, vägledning och framkomlighet vid vägarbete. Centrerat i hallen finns Demotorget med inriktning oskyddade trafikanter. Där kommer besökarna kunna ta del av nyheter inom citybarriärer, ITS (Intelligenta Trafik System) och cykellösningar.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se