Maskinleverantörerna i nytt samarbete med Maskinexpo

maskinexpo_web_rgb

MaskinLeverantörerna satsar på MaskinExpo 2017 i Stockholm. Som ett komplement till den egna Svenska Maskinmässan,  vartannat år inleder föreningen ett nytt samarbete med MaskinExpo.

Det har visat sig att Maskinleverantörerna (ML) har medlemmar med behov av att vara med på en mässa varje år, dvs även de år då Svenska Maskinmässan har uppehåll. Föreningen tillsatte därför en projektgrupp som utvärderade och valde ut en mässa där medlemmarna kan kraftsamla. Hellre en rejäl satsning där medlemmarna kraftsamlar än att delta halvhjärtat på flera mässor över landet, resonerade ML.

MaskinLeverantörernas ledning, tillsammans med representanter för medlemmarna, besökte inför beslutet Stoxa för att på plats se den nya mäss-slingan. Det nya, kompakta mässområdet och den kvalitet och stora mängd besökare MaskinExpo levererar var några av de faktorer som fällde avgörandet.

– Många utställare upplever att det är för många mässor och svårt att välja var man ska vara med. Därför känns det som en vägledning att MaskinLeverantörerna rekommenderar sina medlemmar att ställa ut på MaskinExpo. Jag tror att även icke-medlemmar lättare kan välja mässa när de vet var MLs utställare kommer att vara, säger Carina Tegelberg, marknadschef på Maskinexpo i en kommentar.