Många vägarbeten får anmärkning vid kontroll

DSCF1030.JPG

Två av tre vägarbeten får anmärkning när Trafikverket gör sina arbetsplatskontroller ute på vägarna. Oftast handlar det om brister i säkerheten, ett ämne som får särskilt fokus på den nya mässan På Väg, som arrangeras på Elmia i Jönköping 7–8 mars 2017.

– Vi hittar brister på nästan alla vägarbeten som har längsgående skyddsanordning, det vill säga skyddsanordningar tillverkade av betong eller stål längs med vägens färdriktning. Det är bara några få som är väldigt bra gjorda, säger Ulf Danielsson på Trafikverket.

Trafikverket gör varje år oanmälda arbetsplatskontroller på ungefär var tionde av de cirka 10 000 vägarbeten som utförs på landets större vägar, de statliga vägar som Trafikverket har tillsynsansvar för. Fram till och med oktober i år hade Trafikverket gjort 632 kontroller. Bara 209, ungefär en tredjedel, klarade sig helt utan anmärkning.

Trafikverkets checklista omfattar ett hundratal punkter, allt från skyltning och varningslampor till personalens kläder och uppställning av arbetsfordon. Inspektörerna påtalar brister och i vissa fall utfärdas också viten, om bristerna är allvarliga.

Ofta handlar det om samma slags återkommande brister, till exempel att enheterna som bildar skyddsanordningen inte har satts ihop och sammanlänkats enligt leverantörens instruktion.

– Det är ju så klart allvarligt att det hittas så många brister. Man vet ju att arbetsplatsen ute på vägen är farlig. Gör man avvikelser i monteringsanvisningen äventyras säkerheten och arbetsmiljön, både får de som arbetar ute på vägarbetsplatserna och de som passerar dem, säger Ulf Danielsson.