Ljusning för årets planteringssäsong

Skogsplanering och röjning kan bli av trots tufft världsläge. Entreprenörerna kör med reducerad personalstyrka. Foto: Norra Skog, pressbild

Trots tufft världsläge blir skogsplantering och röjning av i Skogsägarföreningen Norra Skogs marker.

Norra Skog verkar över halva Sveriges yta och anlitar en mängd olika entreprenörer som både har svensk och utländsk personal. Flera arbetslag i de skogsvårdsföretag som utför plantering, ungskogsröjning och underröjning anlitar personal från Ukraina. Det pågående kriget hindrar flertalet av dessa arbetslag att komma som planerat. Totalt i hela Sverige beräknas 1.000 personer från Ukraina årligen komma för att arbeta med just skogsvård. 

Entreprenörer som anlitar utländsk personal har i år alltså haft stora problem med att fylla arbetslagen. Men enligt Norra Skog har man genom föreningens samarbetspartners hittat lösningar och medlemmarna kommer få sina plantor i marken och röjningsuppdragen genomförda

Från tidigare säsonger är många i min personalstyrka från Ukraina men nu håller vi på att rekrytera personal från andra europeiska länder. På grund av EU:s säsonganställningsdirektiv kan jag inte anställa ukrainska skogsarbetare eftersom de arbetade i andra europeiska länder och var inte i Ukraina när kriget bröt ut, säger Rinat Abdulin, vd för Timrå Skog.

Norra Skog arbetar utifrån miljöcertifieringen PEFC och ställer därmed krav på certifierade entreprenörer med personal som genomgått kunskapsprov. Med rådande situation kan dispensansökan från normala krav på certifiering bli aktuell för att kunna engagera personal med begränsad utbildning och erfarenhet.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se