Kritik mot höjd entreprenörsskatt

– Vi anser att utredningens förslag till stor del motverkar entreprenörskap, och i förlängningen sannolikt också kommer att medföra minskade skatteintäkter., säger
– Vi anser att utredningens förslag till stor del motverkar entreprenörskap, och i förlängningen sannolikt också kommer att medföra minskade skatteintäkter., säger Sofie Wilhelmsson, skatteexpert på Sveriges Byggindustrier.

Under hösten 2016 presenterade regeringen ett nytt förslag till höjning av den så kallade entreprenörsskatten. Sveriges Byggindustrier menar att de förändringar som föreslås kommer att försämra förutsättningarna för många av våra medlemsföretag men även för byggbranschen i stort. Det skriver Sveriges Byggindustrier i ett pressmeddelande.

I värsta fall kommer förslaget att minska antalet nya jobb i landet och samtidigt som det kan bli svårare att leva på sitt lilla byggföretag för många småföretagare i byggbranschen. En annan konsekvens av förslaget är att incitamentet att anställa vitt till viss del försvinner, något som i förlängningen riskerar öka förekomsten av svartarbete. Det är en fråga som Sveriges Byggindustrier i många år framgångsrikt har arbetat för att motverka.

– Vi anser att utredningens förslag till stor del motverkar entreprenörskap, och i förlängningen sannolikt också kommer att medföra minskade skatteintäkter. Förslagen kommer främst att drabba mindre företag, nystartade företag samt delägare med små innehav, säger Sofie Wilhelmsson, skatteexpert på Sveriges Byggindustrier.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se