Kraftigt ökade byggkostnader

Byggkostnaderna fortsätter att öka. Störst ökning står gruppen transporter, drivmedel och elkraft för: 36,7 procent. Kostnaderna för enbart elkraft har ökat med 99,4 procent. Foto: Per Eriksson

Kostnaderna för byggande fortsätter att öka. Enligt SCB:s Byggkostnadsindex steg kostnaderna i oktober med drygt 15 procent jämfört med samma månad förra året.

– Det är den största förändringen i årstakt sedan mitten av 1970-talet. Byggföretagen räknar med ett bistert 2023, säger Johan Deremar, nationalekonom, Byggföretagen.

Bland entreprenörerna största kostnadsökning står gruppen transporter, drivmedel och elkraft för 36,7 procent det senaste året. Kostnaderna för elkraft har närapå fördubblats – 99,4 procent.

– Kostnadsökningar, stigande räntor och en ännu inte löst cementkris fortsätter att skapa en perfekt storm för hela bygg- och anläggningsbranschen, menar Johan Deremar. 

Den sammanlagda prisökningen för byggmaterial ligger på 16,6 procent i oktober i år jämfört med samma period i fjol.

– Det är viktigt att enskilda medlemsföretag tar höjd för kostnadsökningarna inför anbudsgivning. Därför är det en god idé att föreslå indexreglerande kontrakt för att kunna hantera riskfördelningen på ett korrekt sätt. Återhållsamma lönekrav i den kommande avtalsrörelsen är också en förutsättning för att trygga sysselsättningen inom bygg- och anläggning, säger Johan Deremar.

SCB:s byggkostnadsindex mäter kostnadsförändringar för produktionsfaktorer i bostadsbyggande. Inräknat är material av olika slag, utrustning, löner, transporter med mera.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se