Kontorsbyggandet drivs på av låga vakanser

IMG_0944

Enligt Industrifaktas konjunkturrapportering uppgick den totala husbyggnadsvolymen för kontorslokaler under 2016 till nästan 20 miljarder kronor. Det innebär en ökning med över 60 procent jämfört med året innan.

Aktiviteten var hög i många län, men det var storstadslänen som tog täten och i Stockholm ökade kontorsbyggandet med hela 75 procent jämfört med 2015. Det intensiva kontorsbyggandet drivs också på av låga vakansgrader och i Stockholm är antalet lediga kontorslokaler det lägsta på över 15 år.

– Den starka utvecklingen för kontorsbyggandet bekräftar det positiva konjunkturläge som Sverige befinner sig i säger Magnus Klein, som är ansvarig för Industrifaktas konjunkturbevakning. Ett tecken på det är att över 70 procent av kontorsbyggandet består av nybyggnadsinvesteringar medan knappt 30 procent är ombyggnadsinvesteringar.

– Av det totala nybyggandet av kontor 2016 var mer än 75 procent koncentrerad till de tre storstadslänen, vilket visar på hur viktiga dessa län är som tillväxtmotorer i Sveriges ekonomi avslutar Magnus.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se