Kompetensfokus på Stora Infradagen

Under Stora Infradagen som arrangeras av Maskinentreprenörerna kommer man bland annat diskutera kompetensförsörjningen i branschen.

Sverige står inför  stora utmaningar när det gäller att bygga om och utveckla vår infrastruktur de kommande åren. För ett exportberoende land som Sverige är en effektiv infrastruktur en avgörande framgångsfaktor för att lyckas i den globala konkurrensen.

Det menar bransch-, och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna (ME) som kommer diskutera detta med medlemsföretagen och gäster på Stora Infradagen som äger rum den 27 januari nästa år på kongresscentret Stockholm Waterfront i Stockholm.

– Vi i branschen måste få en tydligare bild av hur politikerna tänker sig framtiden.  Vi måste lösa viktiga kompetensfrågor och hitta vägar för hållbart byggande – och detta måste ske i samtal med dem som sitter på besluten, säger Magnus Persson, förbundsordförande i ME.

Enligt Maskinentreprenörerna  är Stora Infradagen mötesplatsen för företagare, politiker, experter och myndighetsföreträdare i infrastruktursektorn och brukar beskrivas som ”årets viktigaste branschdag för alla samhällsbyggare”.

– Samverkan mellan politik och näringsliv är ett måste. Men vi måste komma till konkret handling när det gäller att utveckla yrkesutbildningen. Vi tillsammans med många andra branscher skriker efter kompetent personal, menar Magnus Persson.

Stora Infradagen, som nu arrangeras för 17:e gången, äger rum sista torsdagen och fredagen i januari varje år, alltid med fokus på hållbarhet, ny teknik, infrastruktur och kompetens.

© Anläggningsvärlden 2022.
info@anlaggningsvarlden.se