Julis elpris mer än 80 procent högre än förra året

_W5A0768

Torkan har under sommaren lett till låga nivåer i Sveriges vattenmagasin. Dessutom har det blåst dåligt och priset för kol och olja är högt. Det har lett till att elpriset nästan dubblerats jämfört med förra året.

– Medelpriset för juli hamnade på cirka 54 öre/kWh på elspot-marknaden vilket är mer än 80 procent högre än juli 2017, säger Anders Kaijser som är vd för Kundkraft. Framförallt beror det höga elpriset på att nivåerna i Sveriges vattenmagasin ligger 20 procent under normala nivåer.

Att vattennivåerna redan nu i Juli är så låga kommer ge ett större behov av andra energikällor i vinter, vilket innebär fortsatt höga elpriser. De närmaste åren kommer dessutom 2 av Sveriges 8 kärnkraftsreaktorer läggas ner. Först Ringhals 2 under 2019 och därefter Ringhals 1 under 2020. Det leder till en minskad elproduktion med totalt ca 1700 MW.

– Under hösten och vintern kommer de låga nivåerna i Sveriges vattenmagasin att driva upp priset. Därefter tror jag att nedläggningen av Ringhals 1 och 2 kommer tvinga Sverige att importera mer elkraft, vilket kommer ge högre elpriser de närmaste åren, säger Anders Kaijser.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se