Internationell efterfrågan på kubb

_W5A1874

Klena stockar används vanligen till massaved, men i byggboomens spår ökar efterfrågan på kubb och klentimmer alltmer på den globala marknaden.

I många år, ända sedan 40-talet, har det småländska företaget ATA Timber försett kunder på flera kontinenter med träprodukter från Småland, både från sågverk och massabruk. Men en produkt har man i alla år fått neka kunderna att köpa: 2,5-meterslängder från kubb.

– Vi har klentimmersågverk, men de är inte anpassade för de korta längder som kubben innebär, förklarar Göran Swärdh, teknisk chef på ATA Timber.

– Samtidigt är 2,5-meterslängder från kubb en produkt som våra kunder har frågat efter länge men som vi tyvärr inte har kunnat sälja till dem.

ATA Timber är inte ensamma om att se en stor och ökande efterfrågan på kubb och klentimmer, de produkter som går att utvinna från det virke som traditionellt sett främst har gått till massaved.

– Kubb används framförallt till konstruktionsvirke. En del används till takläkt, men främst används det till att regla upp väggar, berättar Anna Malmqvist, försäljningschef på Sveaskog i södra Sverige.

Anledningen till att byggindustrin föredrar reglar från kubb snarare än från grövre dimensioner är att de blir stabilare och hållbarare än de reglar som produceras när grövre stockar klyvs. Och det är långt ifrån bara den svenska byggmarknaden som efterfrågar det. 90 procent av ATA Timbers sågade sortiment går på export och kunderna finns i Europa, USA, Japan och på senare år även Kina.

På många av dessa marknader råder rejäl byggboom och när fler och fler efterfrågar möjligheten att bygga med trä blir kubben en viktig ingrediens.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se