Intensivkurs i svenska byggregler

_DSF2233

Det byggs mycket i Sverige, inte minst i Stockholmsregionen, och det lockar utländska byggföretag som vill etablera sig här. Därför erbjuder nu Invest Stockholm, Tyréns och SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) en tvådagars intensivkurs för de företag som behöver bättre koll på den svenska byggbranschen.

Det har visat sig vara svårt för internationella företag att förstå och hantera byggreglerna i Sverige. Nu lanseras en intensivkurs som ska hjälpa företagen att ta sig in och lyckas på den svenska marknaden. Det första kurstillfället är i Stockholm i oktober 2017.

För att hjälpa de internationella byggföretagen har Invest Stockholm och SABO tagit fram en kurs som täcker de grundläggande aspekterna av den svenska byggbranschen.

– Målet är att ge en introduktion till lagar och regler som är unika för den svenska byggbranschen. Avsikten är att komplettera entreprenörernas praktiska kompetens med kunskap om det svenska regelverket, med inriktning på aspekter som direkt påverkar projektets lönsamhet, säger Jonas Högset, ansvarig för nyproduktion på SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Kursen är ny i sitt slag på den europeiska marknaden, och den finns i två olika versioner med inriktning på fastigheter respektive infrastruktur. Kursplanen omfattar grundläggande rättsliga aspekter och processer för anbud och genomförande av byggkontrakt i Sverige.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se