Kraftigt uppåt för Scania

Scania S 520 V8 6x2 Highline with trailer Malmköping, Sweden Photo: Dan Boman 2017

Lastbilstillverkaren Scanias nettoomsättning steg till rekordhöga 58,7 miljarder kronor, en ökning med 17 procent jämfört med föregående år.

Scanias nettoomsättning steg till rekordhöga 58,7 miljarder kronor, en ökning med 17 procent jämfört med föregående år. Perioden belastades av en hög investeringsnivå och ökade kostnader för drift av dubbla produktprogram. Trots det presterade bolaget ett mycket starkt resultat tack vare en god efterfrågan på nya lastbilsprogrammet och en fortsatt positiv serviceutveckling. Resultatet för första halvåret 2017 uppgick till 6,464 miljarder kronor vilket gav en rörelsemarginal på 11,0 procent.

– Efterfrågan på lastbilar i Europa håller i sig tack vare ett gynnsamt konjunkturläge och Scanias marknadsandel för lastbilar i Europa är fortsatt stark på 16,8 procent. Utvecklingen i Latinamerika är positiv och vi ser en ökad efterfrågan i Brasilien från mycket låga nivåer, främst hänförligt till en ökad aktivitet inom jordbrukssektorn. I Eurasien är trenden i efterfrågan positiv då Ryssland fortsätter att återhämta sig, kommenterar Henrik Henriksson, vd för Scania, kvartalet.

– I Asien ökade efterfrågan tack vare starka försäljningsinsatser i främst Kina och Iran. I Asien växer det europeiska lastbilssegmentet i takt med att logistiksystemen utvecklas, en utveckling som till stor del drivs på av de stora e-handelsföretagen, fortsätter han.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se