Holte Electronics i tyskt samarbete

holte_electronics

Norska Holte Electronics som bland annat tillverkar elektroniska kabelsökare, har ingått ett samarbetsavtal med tyska MIT Dresden GmbH (MIT). Avtalet innebär att MIT får rätt att licenstillverka Holte Electronics kabelsökarprodukter CB DiffAnt och CableAnimator för den tyska marknaden.

Samtidigt blir Holte Electronics representant för MIT i de skandinaviska länderna. MIT tillverkar bland annat ett instrument för mätning av tjockleken på asfalt- och betongvägar baserat på ”targets”, speciella metallskivor som läggs i botten på beläggningen som innebär att man får ett riktmärke på slitaget och dokumentation för framtida underhållsarbete.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se