ME-skolorna väljer maskiner från Pon

ME-skolan_elever_Cat930M

Maskinentreprenörerna gör en unik satsning på gymnasieutbildningar i samarbete med kommuner över hela landet, där Pon Equipment är exklusiv leverantör.

Nu har 28 maskiner levererats till ME-skolan AB som ansvarar för skolverksamheten och fler är på väg. Maskinerna som har levererats är både minigrävare, hjulgrävare och hjullastare utrustade med skopor, tiltrotatorer, med mera.

Det finns ett växande behov av välutbildade förare i branschen. En undersökning som gjorts bland ME:s medlemsföretag visar att tillgången till kompetenta, välutbildade förare är den viktigaste frågan för att säkra framtiden för medlemmarnas verksamhet och för branschens utveckling. Men kommunerna har svårt att driva gymnasieutbildningarna.

– Maskinförar- och transportutbildningar är de dyraste som finns. Att investera i maskiner och fordon och hålla maskinparken modern kostar mycket pengar för en gymnasieskola, berättar Tomas Lindberg, projektledare för skolutveckling inom ME-skolan AB.

Maskinentreprenörerna har valt Pon som exklusiv leverantör av maskiner och utrustning till sina skolor.

Det handlar om sex olika maskinmodeller komplett med utrustning och tillbehör som varje skola ska kunna välja utifrån. Maskinpaketet täcker 99 % av behoven och hyrs ut till ME-skolorna. I avtalet ingår även utbildningsmoment för t ex maskinstyrning.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se