Gengaspanna producerar både värme och el

Det finska kraftverket Volter producerar 40 kilowatt el och 100 kilowatt varmvatten med endast 40 kilo träflis. Mindre hyresfastigheter, lantbruk eller företag kan därmed bli självförsörjande på el och varmvatten.

Det finska företaget Volter tillverkar kraftvärmesystem som producerar el och värmeenergi genom att förgasa flis. Den producerar 40 kilowatt el och 100 kilowatt varmvatten med hjälp av 40 kilo träflis.

Volters kraftverk passar mindre hyresfastigheter, lantbruk eller mindre företag som kan bli helt självförsörjande på både el och varmvatten. 

Volters kraftvärmesystem producerar elkraft och värme genom att förgasa träflis. I förgasaren förbränns flisen vid en hög temperatur med minimal mängd syre. Detta skapar gengas vilket används som bränsle i en gasmotor, som i sin tur driver generatorn.Processvärmen fångas upp i vatten som kan användas för till exempel uppvärmning.

Gengas var ett välbekant bränsle i dåtidens fordon. Problemet i förbränningsmotorerna var tjära som gasen innehöll. Senare har tekniken utvecklats för att förbättra kvaliteten på gengasen. den problematiska tjäran bryts till mindre partiklar under förgasningsprocessen. Enligt Volter  säljs 80 procent av anläggningarna på export. De första containermonterade modellerna gav stora transportkostnader, så det behövdes en ny modell som kunde installeras i en färdig byggnad – tiden var mogen för en ny kompakt kraftverksmodell.

Den nya kompakta inomhusmodellen producerar också 40 kilowatt el och 100 kilowatt värme – den testade tekniken fungerade bra i containerkraftverken men har nu alltså installerats i en stålram som har täckts av plåt.

Anläggningens yttermått är längd 4,82 meter, bredd 1,27 meter och höjden 2,5 meter, så att den kan installeras i ett relativt litet utrymme. Anläggningen är utformad för att installeras inomhus och är ljudisolerad och uppges ha en effektiv värmeåtervinning i sig. Flismatning sker från toppen av enheten och de nödvändiga gränssnitten är redan förberedda. Även askborttagningen har automatiseras.

Inomhusmodellen fungerar som en individuell enhet. Behövs mer effekt kan flera enheter kopplas samman.

– Investeringskostnaden är densamma som för en solcellsanläggning, men en Volter producerar cirka fyra gånger mer energi plus att den är planerbar, säger Magnus Johnsson, vd på den svenska återförsäljaren Arkmek.

Volters gengaspanna kan ses på Load Up North i Boden 24-26 augusti och på Entreprenad Live i Landvetter 7-9 september.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se