Fortsatt hög stålförsäljning

Stål- och Metallföreningens index över försäljningen av stålprodukter för andra kvartalet 2017 visar en ökning med 4% jämfört med samma kvartal 2016.

Den fortsatta ökningen beror främst på den starka byggkonjunkturen samt stora satsningar inom infrastruktur. Fordonsindustrins fortsatta framgångar är också en bidragande orsak till de positiva utvecklingen. Prognosen för 2017 visar en fortsatt positiv utveckling.

Stål- och metallföreningen sammanställer löpande data över marknadsutvecklingen. Utifrån detta material presenteras ett index över lagerförsäljningen samt förändringen av lagerstorleken. Detta index baseras på 2008 års försäljning och publiceras kvartalsvis.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se