Fler vill samarbeta med Skogforsk

Charlotte Bengtsson, vd på Skogforsk.
Charlotte Bengtsson, vd på Skogforsk.

VidaCintoq, Svenska Skogsföretagares Certifieringsgrupp och Växjö Energi har tecknat nya partneravtal med Skogforsk vilket ökar Skogforsks möjligheter att bidra till utvecklingen av ett mer hållbart skogsbruk till nytta för hela samhället.

– Det känns oerhört bra att vi lyckas knyta an fler partners till Skogforsk. Ju fler organisationer som ansluter sig till Skogforsk, desto större möjligheter har vi att bidra till utvecklingen av hållbart skogsbruk, säger Skogforsks vd Charlotte Bengtsson.

Genom Skogforsk kan skogsbruket samordna och växla upp sina forskningsresurser genom extern finansiering från staten och EU. Varje krona som skogsbruket satsar ger tillgång till ytterligare tre kronor. Som partner har man möjlighet att påverka vilka utvecklingsfrågor som ska prioriteras av Skogforsk, bygga kunskap och bedriva utvecklingsarbete i den egna organisationen genom samarbeten med Skogforsk. Partners har också köpa Skogforsks tjänster och produkter till självkostnadspris.

– Man kan inte sitta vid sidan av och tro att alla andra ska driva utvecklingen. Nu är vi så stora att vi som första renodlade sågverksföretag känner att vi ska vara partner i Skogforsk och på så sätt också bidra till utvecklingen av skogsbruket, säger Vidas koncernchef Santhe Dahl.

– För svenskt skogsbruk är det helt avgörande att produktivitet och skonsamhet i avverkning och skogsvård utvecklas. Genom våra nya partnerföretag står Skogforsk sig ännu starkare i denna strävan, säger Skogforsks ordförande Göran Örlander.

© Anläggningsvärden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se