Fler klimatkubik i skogen redan idag

_DSF1662

Klimatstatistik från SMHI visar att växtsäsongens längd har ökat med 10-15 dagar i Sverige de senaste årtiondena. För skogens del innebär det att vi redan ser en ökad tillväxt motsvarande sex miljoner kubikmeter per år som kan tillskrivas ett varmare klimat.

Skogsforum har granskat SMHIs väder och klimatfakta och kan med hjälp av SMHIs material tydligt visa att växtsäsongen blivit längre. Växtsäsongen definieras som den period då dygnsmedeltemperaturen sammanhängande överstiger 5 grader. Enligt SMHIs klimatdata från 32 olika mätstationer utspridda i landet har växtsäsongen blivit cirka 15 dagar längre i södra delen av landet och 10 dagar längre i norr under den senaste 15-årsperioden jämfört med perioden 1960-2000.

– De här uppgifterna stämmer väl överens med de uppskattningar som
t ex Skogsstyrelsen gjort, säger Torbjörn Johnsen från Skogsforum. I sin skogliga konsekvensanalys finns scenario där de tar hänsyn till klimateffekten motsvarande en medeltemperaturhöjning med två grader mellan 1985 till 2085. Där förutspås en tillväxtökning fram till 2020 på grund av klimatförändringar om 6-7 procent.

I praktiken innebär det här att ett varmare klimat redan ger effekt för Sverige i form av en ökad virkesproduktion. Det växer mer än sex miljoner kubikmeter mer per år tack vare (eller snarare på grund av) ett varmare klimat.

Användningen av fossila bränslen i världen har påverkat klimatet i Sverige i en riktning som så här långt har gynnat skogens tillväxt. Det här innebär i praktiken att Sveriges möjligheter att bli fossillfria med hjälp av förnyelsebar energi och material från skogen blir än bättre då vi kan ta ut ett högre uttag ur skogen.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se