Ferronordic rapporterar starkt andra kvartal

Volvos återförsäljare i Ryssland och Tyskland Ferronordic redovisar ökade intäkter och förbättrat rörelseresultat i andra kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal 2019. Det var bolagets bästa kvartal hittills.

Nettoomsättningen för andra kvartalet var 1,203 miljarder kronor (1.100). Justerat för valutaförändringar ökade omsättningen med 9,4 procent. Rörelseresultatet ökade med 7 procent till 105 miljoner kronor (98).

– Andra kvartalet 2020 var vårt starkaste andra kvartalet hittills, trots effekterna av COVID-19. I Ryssland ökade försäljningen av nya maskiner, trots att marknaden minskade kraftigt och vi kunde ta marknadsandelar i de flesta produktgrupper. Även om vi utmanades av begränsningar växte vår eftermarknadsförsäljning i lokal valuta och entreprenadtjänster levererade på de historiska höga nivåerna som nåddes under andra halvåret 2019. Med stöd av våra kostnadsbesparingar och utan statligt stöd ökade rörelseresultatet med 22 procent till rekordsumman 120 miljoner kronor. I Tyskland sjönk marknaden för nya lastbilar med mer än 50 procent, säger Lars Corneliusson, vd Ferronordic i en kommentar till kvartalsrapporten.

Ferronordic är återförsäljarbolag inom områdena entreprenadmaskiner och lastbilar. De är återförsäljare av Volvo CE:s sortiment och vissa andra märken i hela Ryssland och Kazakstan, eftermarknadspartner för Volvo Lastvagnar och Renault Trucks i en del av Ryssland, och återförsäljare för Volvo Trucks och Renault Trucks i en del av Tyskland. Företaget erbjuder också entreprenadtjänster där det äger och driver utrustning för att utföra arbeten för kunderna.

– När vi ser framåt inser vi att framtiden förblir osäker men är övertygade om att vår affärsmodell, som bygger på ett bra team och en robust eftermarknadsverksamhet, kommer att förbli motståndskraftig. Medan vi förväntar oss att våra marknader kommer att minska under 2020, tror vi att vi kan ha sett de botten. I ett längre perspektiv förblir vi positiva eftersom vi tror att de underliggande grundläggande och affärsmöjligheterna på våra marknader är starka, menar Lars Corneliusson.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se