Virkesprisindikatorn: Snabb återhämtning

Foto: Per Eriksson

Återhämtningen på den svenska virkesmarknaden ser ut att bli snabb efter Corona-krisen.  Efter historiskt kraftiga nedgångar under mars och april fortsatte Virkesprisindikatorn tydligt uppåt under juli. Det gör att sannolikheten för sjunkande virkespriser har minskat ytterligare. Det skriver Virkesbörsen i ett pressmeddelande.

Virkesprisindikatorn är nu tillbaka på samma nivåer som före krisen vilket är positivt för prisbildningen på virke i Sverige. Men att den svenska Kronan har stärkts sänker betalningsförmågan för de exportorienterade skogsbolagen. Osäkerheterna i omvärlden är fortsatt mycket stora och rapporteringen om nya restriktioner riskerar hämma återhämtningen för vissa skogsindustriella bolag. Många skogsindustriella aktörer ser dock god efterfrågan på sina produkter. Det gynnar efterfrågan på virke från skogsägarna.

– Situationen är därför väldigt olika mellan olika skogsindustriella aktörer och skogsägare gör extra klokt i att konkurrensutsätta sitt virke, skriver Virkesbörsen i pressmeddelandet.

Olika förbrukare av virke påverkas väldigt olika av Corona-krisen. Vissa exportmarknader har varit kraftigt påverkade medan den inhemska marknaden stärkts under krisen. Även för massavedsförbrukarna ser situationen väldigt olika ut. Tryckpappersproducenterna lider av dagstidningarnas krympande annonsvolymer medan kartong- och massaproducenter kör på.

Virkesprisindikatorn steg tydligt till 100,79 i juli jämfört med  100,19 i juni.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se