Engcon tiltrotator till JCB Hydradig

jcb-hydradig-ok

Engcon lanserar nu ett proportionalstyrsystem med simultan styrning av alla tiltrotatorfunktioner, samt joysticks som är anpassade för tiltrotatorer till JCB:s senaste maskin, Hydradig.

– Arbetet att möjliggöra de här leveranserna av DC2 och MIG2 till ”Hydradig:en” har varit väldigt intensivt och givande, säger Roberth Jonsson, produktansvarig på Microprop, som tillverkar Engcons styrsystem. Jonsson är nöjd över hur bra samarbetet med JCB varit under utvecklingsfasen: – Vår utvecklingsavdelning har haft ett bra samarbete med JCB och i synnerhet deras utvecklingsavdelning. Båda parter har jobbat hårt för att få de här lösningarna i hamn.

Utvecklingsarbetet har skett hos Microprop i Sverige i tätt samarbete med utvecklingsingenjörer på JCB, för att senare övergå i testmiljöer i såväl England som i Norden, ute hos JCB,s återförsäljare.

Likt övriga versioner av DC2 kan även Hydradig-versionen fjärrsupportas via en smartphone, och i kombination med Engcons MIG2-joysticks kan upp till sex olika funktioner köras proportionellt samtidigt.