Sveriges Åkeriföretag axlar 74-tonsfordonsförslaget

74tons HCT lastbil kör på landsväg genom bokskog.

I början av oktober presenterade regeringen ett förslag om att införa 74-tonsfordon. Det ska ingå som en del i ett större paket av åtgärder som planeras.

Förslaget tycks fokusera på stråk som saknar järnväg idag.  En generellt ökad tillåten bruttovikt på 74 ton för godstransport på väg är en del av lösningen för att möta samhällets behov och förenklar effektiva transporter, skriver Sveriges Åkeriföretag i ett pressmeddelande.

Regeringen flaggar för att 74-tonsfordon kommer att bli tillåtna, vilket är välkommet. Men frågan är inte löst där, det finns en rad frågetecken som måste rätas ut på vägen.

Det rör bland annat eventuella fördyringar i form av kilometerskatt men också om det är kraftiga begränsningar var hur dessa fordon kan köras? Säger Ulric Långberg, branschchef, Sveriges Åkeriföretag.

Åkerinäringen är delad. Många kan se fördelar men det finns också faktorer med i bilden som innebär tunga investeringar. Då är frågan, har regeringen riggat ett utpekat vägnät, BK 4, som räcker hela vägen från start till mål för dessa fordon? Annars är nyttan tveksam.

I december kommer vägslitageskatteutredningen, kilometerskatt om man så vill, frågan är då om tyngre fordon är villkorat av ett införande av en sådan skatt eller om det planeras oberoende av varandra?

– Miljönyttan av tyngre fordon är betydande, det finns redan idag vägar som klarar dessa fordon. Men det finns också investeringsbehov av BK1-vägar till nya BK4-vägar, som med nuvarande anslag tar 24 år att färdigställa, trots att fordonen ska tillåtas från år 2017, avslutar Ulric Långberg.