Effektivare produktion för HSP Gripen

hsp_gripen_effektiviserar_b1

(H u d i k s v a l l)
I augusti förra året flyttade HSP Gripen in i sina nya lokaler i Hiabområdet i Hudiksvall. Totalt förfogar man nu över 4 000 kvadratmeter i ett plan. I samband med flytten beslöt man att investera i en ny svetsrobot och en plockningsrobot som nyligen installerades i de nya produktionslokalerna.

Ett nytt traverssystem, ett renrum för hydraulik, nya el-, luft- och gasledningar, renoverade kontors- och personalutrymmen hör också till investeringarna som med flytten landat på runt tio miljoner kronor.

– I grunden så har vi fått bättre och mer ändamålsenliga lokaler i Hudiksvall vilket möjliggör en fortsatt utbyggnad av produktionen och tillväxt på marknaden.

– Det fanns fler fördelar med att flytta. Vi fick allt under samma tak, kortare transporter och möjlighet att satsa på nya marknader och kundsegment, säger Tomas Jonsson, vd och delägare i HSP Gripen.

Nu har HSP Gripen installerat en helt ny robotcell. En robotcell är i grund och botten ett komplett system där robottekniken gör det möjligt för robot, maskin och andra verktyg som ingår i processen att samarbeta.

Vi börjar närma oss hundra griparmodeller för proffsanvändare, vilket ger oss en bredd som ingen annan i vår bransch ens är i närheten av.  Tomas Jonsson, vd och delägare i HSP Gripen.

HSP Gripen har investerat i en Flex MT plockningsrobot från Svia som gör att man i princip kan köra en av företagets svarvar obemannad. Den nya roboten är dessutom utrustad med en kamera som fungerar som ett ”öga”. Det innebär att man kan placera arbetsmaterialet som ska bearbetas i svarven på bandet utan fixturer. Roboten ”ser” var arbetsmaterialet ligger och plockar det för att mata in det i svarven för bearbetning. När detaljen är bearbetad i svarven plockar roboten ut det och placerar det på ett annat band. Samtidigt matar det in ett nytt material för bearbetning med den andra ”handen”.

hsp_gripen_effektiviserar_b2

– Maskinen kan nu gå flertalet timmar obemannad och vi får ut fler detaljer för att möta en ökad efterfrågan på marknaden säger Rainer Alakorpi, ansvarig för skärande bearbetning.

Att automatisera verksamheten med robotar är en arbetskraftsbesparing men samtidigt kommer inte robotarna ta jobben från de anställda.

– Vi vill fortsätta växa, och har nu haft 10–15 procent tillväxt i 2–3 år och det ligger en inslagen plan att fortsätta med det. Inom flera segment, framförallt inom skogssektorn, ökar nu volymerna kontinuerligt. Vi börjar närma oss hundra griparmodeller för proffsanvändare, vilket ger oss en bredd som ingen annan i vår bransch ens är i närheten av. Skulle det bli en oväntad stor försäljning finns möjligheten att införa skiftgång, samtidigt som det finns utrymme för fler robotar, säger Tomas Jonsson.

Länk till HSP Gripen

_dsf1480
Tomas Jonsson, vd och delägare i HSP Gripen AB.

PER ERIKSSON (Text & foto)
© Anläggningsvärlden 2016.