Det våras för sågverken

_dsf1409

Optimismen bland sågverkscheferna börjar spira igen. Det mesta talar för att 2017 kommer att bli ett bra trävaruår – även om osäkerheten i världen kan tyckas stor, spår Danske Bank i sin senaste analys av sågverkssektorn.

Under 2016 har det ”omöjliga” skett – samtidigt som sågverken har gjort försiktiga prishöjningar så har produktionen dämpats. Detta i en situation när alla har haft en god råvaruförsörjning. Resultatet visar sig i sänkta trävarulager och ett bättre självförtroende för prishöjningar. Är kanske det klassiska uttrycket ”sågverken sågar alltid ihjäl en konjunkturuppgång” ett minne blott – eller? Skriver Danske Bank i nyhetsbrevet Skog & Ekonomi.

Med undantag av Nordafrika-Mellanöstern så ser det positivt ut på alla viktiga trävarumarknader för tillfället. Den svaga kronan gör att alltmer trävaror går över att Atlanten till den heta byggsektorn i USA samtidigt som Kina ökar totalimporten med tvåsiffriga procenttal.