Ny metod för att bedöma risken med stendamm

ny_metod_mot_stendamm

Damm som innehåller kvartspartiklar är en hälsofara och finns på många arbetsplatser, till exempel där sten krossas eller sågas.

IVL Svenska Miljöinstitutet har i samråd med betongindustrin utvecklat ett verktyg som kan användas för att använda referensmätningar för kvartexponering.

Verktyget kan användas vid tillverkning av betongvaror och vid arbete med betong på byggarbetsplatser. Verktyget bygger på en försiktighetsprincip, vilket innebär att risken för att underskatta exponeringen minimeras.