Den hundrade gallringsprocessorn från Kranman levererad

Kranman P25 011

I oktober 2016 började Kranman producera den beståndsgående gallringsprocessorn. På två år har över 100 stycken levererats till kunder över hela Europa.

Med midjestyrd bärare och drivning på alla åtta hjulen, tar Processor P25 sig fram i den svåraste terräng. Detta gör också att man kan byta position på processorn på ett mycket smidigt sätt, utan att behöva hoppa in och ur maskinen. En fördel som uppskattas när det kommer till effektivitet och ergonomi.

– Detta har vi under våra olika tester märkt är en viktig faktor för att få ett bra flyt i körningen, säger Åke Johansson, vd på kranman.

Utöver radiostyrd vinsch och elstart, saknas helt övrigt elektriska komponenter. Detta ger en mycket driftsäker maskin. Tillsammans med det förhållandevis låga priset är det enligt Kranman en av anledningarna till att processorn blivit en sådan stor succé.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se