Debatt: ”Helhetsansvar garanterar säkerheten”

rototilt_1

Under de senaste åren har säkerhetsfrågan i form av debattartiklar, utspel och introduktion av nya tekniska lösningar aktualiserats på olika sätt.Säker låsning av redskap, ansvaret för entreprenadmaskiners säkerhet, CE-märkning och produktansvarsfrågor har diskuterats av olika intressegrupper i entreprenadbranschen.

Entreprenadaktuellt har i en ledare av Ann-Louise Larsson återigen aktualiserat säkerhetsfrågan där hon anser att 2017 borde lyftas upp som säkerhetens år. Även Stig Engström har gjort ett inspel i den mycket viktiga frågan vilket vi tycker är bra. Vi håller helt med om utmaningen som leverantör av tillbehör att garantera säkerheten till en ombyggd maskin.

Den tekniska utvecklingen av tiltrotator och styrsystem har tagit många steg framåt de senaste åren, t ex genom säkra redskapslås och möjlighet till positionering via ett grävsystem.

Utvecklingen av styrsystemen och dess komponenter i form av sensorer, gränssnitt mot grävmaskin, spakar, installationssats, hjulstyrning, display, olika typer av datorenheter och även integrationen mot andra system som t ex grävsystem har gjort att idag är det inte bara en tiltrotator och dess mekanik som kunderna köper. Idag är tiltrotatorn en helhet med ett avancerat och anpassat styrsystem samt hydraulik med tillhörande installation.

Den snabba tekniska utvecklingen av tiltrotatorer med nya funktioner gör att kraven på säkra produkter, säker installation, säker användning och säkra system bara ökar.

Som tillverkare och leverantör till återförsäljare och maskintillverkare har vi ett helhetsansvar att leverera en säker totalprodukt som uppfyller gällande CE-märkning och därmed har en genomförd riskanalys. I vårt fall testas hårdvara och mjukvara i mycket krävande och speciella förhållanden för att möta gällande säkerhets- och lagkrav. Detta för att minska risken för felaktig användning, felaktig installation eller ett felaktigt system.

Vår målsättning är att de tekniska lösningar vi erbjuder ska hjälpa föraren att exempelvis koppla ett redskap på ett korrekt sätt eller att installatören kan koppla de olika delsystemen på ett säkert sätt.

Då måste alla ingående delar garantera att helheten fungerar säkert och med högsta möjliga effektivitet. Vårt ansvar som systemleverantör är även att backa upp våra produkter med utbildning, teknisk support, dokumentation och reservdelar.

Grävmaskiner byggs om i Norden för att anpassas till marknaden. Det är något som inte går att undvika. Det innebär idag stora ingrepp och ofta en inblandning av olika aktörer.

Vi anser att det är viktigt att ett helhetsansvar tas av respektive tiltrotatorleverantör, för att kunden i slutändan ska få en säker produkt.

Tyvärr är det för få i branschen som vet vilka riskerna är om man inte fullt ut tar ett produktansvar, gör riskanalyser och därtill hörande CE-märkning för att inte tala om konsekvenserna om en olycka är framme.

Vår bestämda åsikt är att tiltrotator och styrsystem är en sammanhållen produkt som måste komma från en och samma leverantör. Förutom ansvaret för säkerheten kan vi bara hålla med om att vi i branschen har ett ansvar att hålla nere kundens kostnader genom att erbjuda kortare installationstider, support för komplett leverans, flexiblare lösningar och närma oss en standardisering– men det får aldrig ske på bekostnad av säkerheten.

Anders Jonsson, vd på Rototilt Group

anders_jonsson_indexator