Biovärme i fler än 510 fjärrvärmenät

biobransle_varmevark

Omställningen från fossila bränslen till biobränslen för uppvärmning inom fjärrvärme i Sverige har gjort att biovärme idag står för huvuddelen av uppvärmningen i fler än 510 fjärrvärmenät.

Totalt finns 510 biovärmenät markerade på kartan. De allra minsta fjärrvärmenäten är inte med.

Ett exempel från kartan är Kalmar Energi som på 30 år har gått från att vara nästan helt beroende av fossila bränslen till att idag nästan bara använda biobränslen från regionen för fjärrvärme. Den största delen av fjärrvärmen i Kalmar kommer från biokraftvärmeverket Moskogen som dessutom genererar en tredjedel av den el som används i Kalmar.

Omvandlingen från fossil till förnybar energi i den svenska värmeförsörjningen under de senaste trettio åren är troligen den största klimatinsatsen i Sverige under denna period.

Dessutom har omställningen skapat många lokala jobb inom skogsbruket och transportsektorn.

© Anläggningsvärlden 2017.
info@anlaggningsvarlden.se