Byggstartsindikatorn: Ökat byggande i september

Byggstarterna av nyproduktion ökade mellan augusti och september enligt Byggfaktas Byggstartindikator. Foto: Per Eriksson

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt ökade mellan augusti och september enligt analysföretaget Byggfaktas Byggstartindikator. Enligt Byggfakta steg bostadsbygganden med 1,4 procent medan ”övrigt” byggande ökade med 0,9 procent. De senaste tolv månaderna har Byggstartindikatorn ökat med 3,9 procent.

 Bostadsindikatorn har fallit med 39 procent medan Indikatorn för övrigt byggande ökat med 40 procent. Enstaka mycket stora byggstarter bidrar kraftigt till utfallet, vilket gör det svårtolkat.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från  Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnaderexklusive anläggnings- och infrastrukturbyggande, steg med 1,0 procent under september, vilket var lägre än förra månadens uppreviderade utfall. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten plus 3,9 procent i september, en uppgång från förra månadens kraftigt uppreviderade utfall.

– Byggstartsindikatorn steg under september. En utplaning av nedgången i bostadsbyggandet bidrog en del. Framför allt bidrar dock byggstarten av några få enstaka mycket stora projekt till att de senaste månadernas nedgång förbytts till en uppåtgående trend. Det faktum att det handlar om ett fåtal större byggstartade projekt gör månadens utfall svårtolkat. Förmodligen är det för tidigt att prata om en vändning, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.

Byggstartsindikatorn för bostäder steg med 1,4 procent under augusti, vilket var andra månaden med ökande byggstarter. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn -39,2 procent lägre. Återigen har tidigare utfall reviderats ned på grund av inställda/framflyttade projekt. Det innebär att även om de senaste månadsutfallen tyder på att nedgången i bostadsbyggandet planat ut så är nivån som utplaningen sker på lägre än tidigare beräknat.

– Det senaste utfallet visar att byggstarterna i bostadssektorn fallit 63 procent sedan toppnivån hösten 2021. Den stabilisering som vi ser tecken på nu sker på de nivåer vi hade för tio år sedan. Byggstartsindikatorn signalerar att nedgången startade tidigare än vad den officiella statistiken över byggstartade bostäder visar. Indikatorn signalerar i nuläget en årstakt kring 21 000 byggstartade bostäder i slutet av året, vilket skulle vara den lägsta årstakten sedan 2010, säger Tor Borg, avslutningsvis.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se