Fortsatt stabilt resultat för Volvokoncernen

Under årets tredje kvartal fortsatte Volvo att leverera förbättrade resultat, marginaler och lönsamhet. Företagets nettoomsättning steg med 9 procent till 132,4 miljarder kronor och ökat justerat rörelseresultat på 19,1 miljarder kronor (11,9), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 14,4 procent (10,3).

Under årets tredje kvartal minskade orderingången på nya lastbilar med 27 procent till 47.202 fordon, vilket återspeglar en gradvis normalisering av efterfrågan och att vi fortsätter att öppna orderböckerna successivt. Å andra sidan ökade leveranserna med 4 procent jämfört med föregående år och uppgick till 55.274 lastbilar. 

– Vi förväntar oss att våra större lastbilsmarknader kommer att fortsätta att vara starka under hela detta år eftersom vi fortsätter att leverera från våra stora orderböcker till kunder, men förutspår lägre marknadsnivåer för nästa år, skriver vd Martin Lundstedt i rapporten. 

Även under Q3 påverkade störningar i leveranskedjan produktiviteten och kostnaderna, men hade begränsad effekt på leveranserna tack vare hårt arbete av kollegor i koncernen och i hela värdekedjan. 

Anläggningsmaskiners omsättning på 24,3 miljarder kronor var på samma nivå som förra året, med starka leveranser i Nordamerika och en fortsatt svag efterfrågan i Kina. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 15,4 procent (15,6). Efterfrågan försvagas dock på vissa marknader och segment på grund av högre räntor och en generellt svagare konjunktur. Orderingången minskade med 27 procent på grund av lägre efterfrågan i Europa och Kina, medan Nordamerika hade en mycket stark orderingång efter att orderböckerna för 2024 öppnats.

Sammantaget var den totala marknadsutvecklingen under tredje kvartalet fortsatt god jämfört med föregående år på alla större marknader
utom Asien. Nordamerika växte medan Europa var stabilt med vissa tecken på avmattning mot slutet av kvartalet. Asien utanför Kina var
på samma nivå som föregående år medan marknaderna i Kina och Latinamerika minskade.

Den nordamerikanska marknaden växte med stöd av fortsatt stora infrastrukturprojekt och en stark kommersiell byggsektor som mer
än väl kompenserade ett svagare bostadsbyggande påverkat av stigande räntor. Under Q3 mattades marknaden i Europa av något jämfört med föregående år på grund av försämrade konjunkturutsikter och stigande räntor.

Marknaden i Sydamerika minskade på grund av låga investeringar i Brasilien och svag framtidstro bland kunderna. Efterfrågan på den kinesiska marknaden försvagades avsevärt jämfört med förra året, driven av minskade investeringar i fastigheter och en generellt lägre ekonomisk aktivitet. Utvecklingen på övriga asiatiska marknader var oförändrad med ökad efterfrågan i Indien, Japan och i Mellanöstern och en avmattning på marknader som Sydkorea och Indonesien.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se