Byggföretagen: ”Dags för infrastruktursatsningar”

En studie som professor Göran Cars gjort på uppdrag av Byggföretagen visar hur boende i kommuner som fått ny tåginfrastruktur också fått tillgång till väsentligt större arbetsmarknad. Foto: Per Eriksson

På uppdrag av branschorganisationen Byggföretagen och HSB Riksförbund har professor Göran Cars undersökt hur satsningar på infrastruktur påverkar arbetsmarknad och bostadsbyggande.

Den färska rapporten ”Bostadsbyggande och infrastruktur – den dubbla utmaningen” visar hur viktiga förbättrade pendlingsmöjligheter är för Sveriges utveckling, tillväxt och välfärd.

– Jobb, bostad och bostad måste hänga ihop. Studien bekräftar hur betydelsefulla infrastruktursatsningar är som motor för bostadsbyggandet, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Infrastrukturinvesteringar gör det möjligt för större arbetsmarknadsregioner. Detta gör det lättare för företagen att hitta rätt kompetens. På samma sätt som politiken skapar samsyn om pensionssystemet och pandemin behövs nu politisk enighet bakom robusta och långsiktiga beslut om infrastruktur- och bostadsbyggande. Särskilt viktigt är det i tider av kris som vi befinner oss i nu menar Byggföretagen.

– Studien bekräftar hur betydelsefulla infrastruktursatsningar är som motor för bostadsbyggandet, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen. Foto: Byggföretagen, pressbild.

– Sverige är nu i den värsta byggsituationen sedan 90-talskrisen. Det är naturligt att en regering är varsam med satsningar i en besvärlig tid med hög inflation. Men priset för att inte göra dessa långsiktiga satsningar är ännu högre. Nu behövs politisk enighet bakom robusta och långsiktiga beslut om infrastruktur- och bostadsbyggande, säger Johan Nyhus, ordförande HSB Riksförbund.

Enligt fallstudier i Göran Cars rapport kan man se att boende i kommuner som har fått ny tåginfrastruktur också har fått tillgång till en väsentligt större arbetsmarknad. Kommunerna som lyfts fram i studien är Trelleborg (Pågatågsetableringen) Eskilstuna (Svealandsbanan) och Örnsköldsvik (Botniabanan). Samtliga dessa kommuner har sett en kraftig ökning av arbetspendling över kommungränsen – och pendlingen sker till större städer som tidigare inte var nåbara på mindre än en timme.

Enligt Byggföretagens bedömning sjunker bostadsbyggandet till 25.500 påbörjade bostäder i lägenheter och småhus under detta år. Det innebär ett tapp på mer än 60 procent jämfört med toppnoteringen 67.800 under 2021 och utgör endast 40 procent av det årliga tillskott av nyproducerade bostäder som Boverket ser behov av.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se