Byggbranschens Utbildningscenter tar över Asfaltskolan

Byggbranschens Utbildningscenter inleder ett samarbete inom asfaltsutbildningar med Svensk Beläggningsförening. foto: Per Eriksson.

Med start höstterminen 2023 tar Svensk Beläggningsförening (SBF) över ansvaret för Asfaltskolan. Hela nuvarande kursutbud, bestående av mer än 20 kurser, och branschdagar såsom Asfaltdagarna, Metoddagar, specialistseminarier ska administreras av Byggbranschens Utbildningscenter (BUC). 

Ansvaret för framtagande av kursutbud, fastställande av kursplaner med mera ligger hos SBFs utbildningsutskott för att säkerställa att Asfaltskolans kurser är relevanta för dagens och framtidens beläggningsbransch.

– Detta är ett win-win för alla inblandade. Vi på Byggbranschens Utbildningscenter ser fram emot att jobba med SBF och dess utbildningsutskott som hanterar Asfaltskolan, ett etablerat varumärke i branschen. Samtidigt breddar vi vårt utbud och kundbas. SBF:s medlemmar och Asfaltskolans kunder och deltagare får en fortsatt effektiv och professionell hantering för bästa möjliga upplevelse, säger Phillip Engerdahl Hayes, chef på Byggbranschens Utbildningscenter.

– Det känns tryggt att även fortsättningsvis kunna erbjuda alla våra medarbetare i branschen kurser som leder till en hållbar utveckling. Alla vet att tomrummet efter Glenn Lundmark som ”varit Asfaltskolan” blir stort när Glenn kommer att gå i pension – men med BUC behöver vi inte längre känna någon oro för vidare framdrift av Asfaltskolan, säger Mats Wendel, sekreterare i Svensk Beläggningsförening.

Byggbranschens Utbildningscenter är en del av bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen och levererar årligen cirka 700 utbildningar i olika format för både yrkesarbetare och tjänstemän. Asfaltskolan är kursverksamhet för branschen med ca 20 kurstitlar. Samtliga Asfaltskolans kurser finns här: http://www.buc.se/kategorier/asfaltskolan

Svensk Beläggningsförening samlar aktörer från hela beläggningsbranschens värdekedja; beställare, entreprenörer, materialleverantörer och akademi. Föreningen arbetar för att skapa en modern, hållbar och attraktiv bransch som bidrar till samhällets omställning. Detta görs genom att skapa nätverksytor för transparent, respektfull och modig samverkan mellan relevanta aktörer.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se