Intermat-mässan arrangeras i april nästa år

Nästa upplaga av Intermat-mässan kommer äga rum den 24-27 april på Paris Nord Villepinte, Frankrike. Senast Intermat arrangerades var 2018 och det är inte en svår gissning att mycket kommer att handla om elektrifiering av anläggningsmaskiner.

Enligt arrangörerna kommer 2024 års mässa föra samman hela byggsektorn kring en gemensam framtidsvision och har som mål att utnyttja den samlade expertisen till att ta sig an branschens största utmaningar. Inom områden som energi och minskade koldioxidutsläpp, digitalisering, socialt ansvar, utbildning och arbete samt utveckling av en plattform för dialog med statliga myndigheter.

Med detta i åtanke oraniseras mässan kring fyra grundteman som ska spegla byggbranschens fyra största utmaningar och som vart och ett har sina egna progtampunkter.

• Innovationer, ta fram lösningar på branschens största utmaningar.

• Energi, integrera effektiva alternativa energikällor som stötta ekonomin

• Nya ekvationer, synliggöra yrkeskunskap, humankapital och ekonomiska resurser.

• Engagemang och åtaganden, nå nollutsläpp och bidra till att värna om miljön.

Intermat 2024 blir en mässa med ett nytt upplägg vad gäller innehåll och format (fyra dagar istället för sex). Bland nyheterna finns bland annat utställare inom ny teknik och energi (elektricitet, vätgas, naturgas, självkörande fordon, virtuell ingenjörskonst m.m.). Dessutom finns ett demo-område, som en del av mässan som under mässdagarna finns tillgänglig för yrkesverksamma som vill testa innovativ utrustning under verkliga förhållanden.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se