Bygginvesteringarna i Sverige återhämtar sig 2025

Kris i bostadsbyggandet men lokalbyggandet håller emot i lågkonjunkturen. Enligt Prognoscentret kommer bygginvesteringarna i år minska med 15 procent jämfört med förra året som även bedömmer att vändningen kommer 2025. Foto: Per Eriksson.

Analysföretaget Prognoscentret  färska prognoser för byggmarknaden visar att de totala bygginvesteringarna i år uppgår till 356 miljarder kronor vilket motsvarar en minskning med 15 procent jämfört med fjolåret.

Kollapsen i bostadsbyggandet är den främsta förklaringen till nedgången i byggmarknaden. Dessutom minskar ROT-investeringarna för bostäder betydligt medan de minskar mer måttligt för lokaler. Byggaktiviteten för nya lokaler hålls däremot uppe av stora byggprojekt relaterade till etableringen av nya industrier i norra Sverige samt fortsatt offentliga investeringsbehov.

– Efterfrågan har utraderats när hushållens boendeutgifter ökat snabbt och vi är just nu väldigt långt ifrån att påbörja de 63 000 bostäder per år som behövs för att bostadsbristen ska kunna byggas bort. Vi bedömer att de nyligen aviserade stödåtgärderna från regeringen inte kommer ha någon meningsfull effekt. Det krävs större strukturella grepp för att komma till rätta med obalanserna på bostadsmarknaden, säger Mårten Pappila analytiker på Prognoscentret.

Som helhet kämpar bostadsmarknaden fortfarande med att hitta en ny jämnvikt och antalet transaktioner har sjunkit kraftigt samtidigt som hushållen blivit allt mer riskaversiva i väntan på räntetoppen. Nedgången drabbar även renoveringsmarknaden då den i hög grad drivs av flyttaktiviteten. En naturlig avmattning i renoveringsaktiviteten bland de svenska hushållen var väntad efter pandemin, men förstärks nu alltså av hushållens allt mer ansträngda ekonomiska situation. I år faller de konsumentinitierade renoveringarna med 13 procent. Under 2024 och 2025 väntas åter tillväxt även om investeringsnivåerna då fortsatt ligger en bra bit under pandemiårens rekordnoteringar.

Enligt Prognoscentret ligger nybyggandet av lokaler kvar på höga nivåer till 2025 trots ett hack i kurvan i år. 2021 ökade påbörjandet av nya lokalbyggnader kraftigt och har sedan dess legat kvar på relativt höga nivåer. I år minskar investeringarna något, men kommer öka i slutet av prognosperioden till rekordhöga 95 miljarder kronor. Den generellt förhöjda industriella aktiviteten i landet, de gröna industrisatsningarna i norra Sverige, fortsatt stora behov av effektiva lager- och logistiklösningar samt stora offentliga investeringsbehov skapar goda förutsättningar för segmentet framöver.

© Anläggningsvärlden 2023.
info@anlaggningsvarlden.se