Bra drag i bygghandeln

Under årets första nio månader ökade försäljningen i den byggvarurelaterade detaljhandeln med 12 procent jämfört med samma period förra året enligt analysföretaget Navet Analytics löpande månadsindikatorer, Marknadssignaler och prognoser.

Särskilt kraftig ökning skedde under perioden april-juli i år jämfört med 2019. Ökningen har däremot dämpats efter sommaren.

– Det är flera faktorer som ligger bakom den positiva utvecklingen i år. Att vi tvingats spendera mer tid i hemmet och även hållit oss på hemmaplan under semestern har lett till att många tagit tag i ombyggnads och renoveringsprojekt i villan eller fritidshuset, säger Jens Linderoth, analysansvarig på Navet Analytics.

Trots ett kraftigt fall i konjunkturen och en ökad arbetslöshet har bostadspriserna hittills inte påverkats negativt, tvärtom. Aktiviteten på marknaden och försäljningspriserna har snarare gått i taket, vilket också bör vara en förklaring bakom den starka utvecklingen för försäljningen av byggrelaterade produkter.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se