Bokrelease på SkogsNolia

Mora In Europe på SkogsNolia. Fr. v: Per-Erik Persson, Björn Persson och Eva-Helene Danielsson. Foto: Per Eriksson.
Mora In Europe på SkogsNolia. Fr. v: Per-Erik Persson, Björn Persson och Eva-Helene Danielsson. Foto: Per Eriksson.

Per-Erik Persson på Företaget Mora in Europe i Orsa, en välkänd profil i skogsSverige,  gav för tio år sedan ut bokpaketet ”Arbete i avverkningslag”. På SkogsNolia i juni var det premiär för Per-Erik Perssons senaste bok ”Klassning av bärighet”.

Denna bok innehåller till viss del material som tidigare redovisats i böckerna Arbete i avverkningslag. Klassningen av bärighet som då publicerades återfinns i denna bok, dock har materialet utvecklats. Framförallt sker här en fördjupning inom området tillgänglighet. Målbilden i materialet är att med rätt kunskap, planering och rätt metoder kunna lösa uppgiften trots att bärigheten inte är den bästa.

–Genom en mycket komplex kunskapsmassa har skapats en röd tråd som till stor del förmedlas via bilder. Kunskapen som redovisas bör ingå som en självklar kompetens hos arbetsledning och planeringspersonal men även hos maskinföraren, för att allt ska fungera väl, vid arbete i avverkningslag, säger Per-Erik Persson i samband med lanseringen.

Den nya boken är på 138 sidor och rikligt illustrerad. Priset ligger på 650 kronor plus moms.

Länk till Mora In Europe AB

© Anläggningsvärlden 2019.
info@anlaggningsvarlden.se