Blandad prisbild på skogsmark

_W5A2806

LRF Konsult har sammanställt prisstatistik för 2018 års förmedlingar av skogsfastigheter fram t.om. juni. Statistiken visar att prisbilden för skogsmark i norra Sverige har sjunkit drygt sju procent, medan mellersta Sverige stigit drygt fem procent och södra Sverige med drygt 1 procent.

Sverige befinner sig fortsatt i en högkonjunktur med en stark arbetsmarknad, stabil inflation, god tillväxt och låga räntor. Inte minst företag relaterade till skogsindustrin skördar fortsatt stora framgångar. Industrin efterfrågar råvara vilket gör att den som äger skog får bra betalt för sin skogsråvara. Detta i kombination med ett lågt ränteläge  har gjort att marknaden för skogsfastigheter varit fortsatt stabil första halvåret 2018.

Sammantaget för hela riket har prisbilden landat in i det närmaste oförändrad med en uppgång om 0,5 procent till ett riksgenomsnitt om 422 kr/ m³sk (skogskubikmeter). Det är det högsta uppmätta nominella riksgenomsnitt som LRF Konsult uppmätt sedan man startade insamling av data 1995.

– Även om utbudet ökade något i slutet av första halvåret, jämfört med föregående år, är det ändå förvånande att så få väljer att sälja. Förvisso får många skogsägare nu en fin avkastning på sitt skogsinnehav men funderar man på att sälja är det helt klart ett gynnsamt läge, säger Markus Helin, Chefsmäklare på LRF Konsult.

”Vi bedömer att marknaden är stark och att efterfrågan är fortsatt stor..” Markus Helin,  chefsmäklare på LRF Konsult.

Den tendens som LRF Konsult såg i norra Sverige under föregående år då priset på skogsmark steg, har nu det första halvåret 2018 brutits. I norra Sverige har genomsnittspriset för skogsmark varit 256 kr/m³sk, vilket motsvarar en nedgång med 7,2 procent.

I mellersta Sverige har priset stigit 5,1 procent till genomsnittspriset 445 kr/m³sk, vilket är det högsta uppmätta nominella medelvärde för mellersta Sverige sedan LRF Konsult startade sina mätningar 1995. Framförallt är det området kring Värmland och nordvästra delen av Västra Götaland som bidrar till uppgången. Det finns fastigheter med stora skillnader i kvalitet, arrondering och bonitet i området så det är svårt att jämföra fastighet mot fastighet. Men vi har sett i vår statistik att en del fastigheter i området tidigare sålts till låga priser, jämfört med avkastningsvärdet.

I södra Sverige fortsätter priset att stiga för skogsmark. Nu är genomsnittspriset hela 629 kr/m³sk, vilket även detta är det högsta uppmätta medelvärde för södra Sverige sedan LRF Konsult startade sina mätningar. Prisuppgången motsvarar en uppgång med 1,3 procent jämfört med senaste mätningen vid helårskiftet.

Trots farhågor som lurar är ändå bedömningen sådan att konjunkturen är så stark att skogsägare fortsatt kommer få bra betalt vid försäljning av skogsmark. Sammantaget är LRF Konsults bedömning att marknaden för skogsfastigheter handlas kring de nivåer vi ser idag.

© Anläggningsväröden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se