Stort behov av entreprenörer inom vatten och avlopp

vi_av0718

Behovet av entreprenörer inom vatten och avlopp är stora i landet. Företaget Vatteninfo Sverige AB ser en stor utvecklingspotential hos entreprenörer och satsar på utbildning inom sektorn med start i november.

Många föråldrade avlopp byts nu mot modernare anläggningar i många kommuner runt om i landet. En stor del av landets hushåll har enskilda avlopp, vilket gör arbetet omfattande. Därför är behovet av entreprenörer inom vatten och avlopp stort och så kommer det troligen vara ett bra tag famöver. Vatteninfo Sverige AB ser en stor utvingspotential inom detta branschsegment.

– Det finns många duktiga maskinentreprenörer runt om i landet som skulle kunna fördjupa sina kunskaper inom detta område, säger Amelia Merey Strömberg, verksamhetsansvarig på Vatteninfo Sverige.

Den 27-28 november arrangerar företaget en tvådagarskurs för entreprenörer inom mark- och anläggning. Fokus ligger på avlopp för privata hushåll, men också samfälligheter.

Kursen ger deltagarna kunskaper i hur infiltrationsanläggningar och markbäddar fungerar, hur de anläggs, var de kan anläggas samt hur de dimensioneras. Utöver föreläsningar ingår det praktiska moment där deltagarna bland annat lär sig hur jordprover i provgropar tas, att okulärt kunna se skillnad på olika jordarter, hur en siktkurva läses av samt var på en fastighet det är lämpligt att lägga en VA-anläggning.

– Entreprenörerna har redan kunskapen inom det praktiska, den här kursen är inriktad på det teoretiska, säger Amelia Morey Strömberg. Inom en snar framtid kommer det krävas certifiering på området, då kan det vara bra att ha koll på lagar och regler.

Detta blir den första kursen av två.

Senare under hösten arrangeras en kurs med inriktning mot VVS och installation, bland annat vattenfilter och vakuumtoaletetter. Det är också ett område som växer i takt med att folk byter till mindre vattenkrävande avloppslösningar. Dörför ser Vatteninfo Sverige även en uvecklingspotential även där.

– Vatteninfo Sverige engagerar sig även i projektet ”stora vattenutmaningen” som innebär att vi i Sverige bör halvera vår vattenförbrukning. Startskottet till detta projekt gick av stapeln ombord på briggen Tre Kronor som kastat ankar i Norrtälje hamn den 14 september.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se