Biobänslesatsning gynnar lantbruket

_W5A6168

Regeringen väntas tillsammans med samarbetspartierna föreslå en satsning på 120 miljoner på produktion av biogas. Det välkomnas av lantbruksbranschen som har satt upp egna tydliga mål om att vara självförsörjande på drivmedel.

Sveriges jord- och skogsbruk är i dag helt beroende av importerat fordonsbränsle, något som i tider av långvarigt stängda gränser kan försvåra produktionen av livsmedel. Regeringen väntas nu komma med en förlängning av stödstimulanser, på 120 miljoner, för biogasproduktion, något som välkomnas av branschen.

– Vi kan och vill producera mer. Vi kan mångdubbla produktionen av biogas om vi får rätt förutsättningar, vilket biogasutredningen visar. Vi har även satt upp mål om fossilfrihet i vår egen fossilfria färdplan, säger Palle Borgström, ordförande LRF.

LRF har med sina organisationsmedlemmar Arla, Lantmännen och HKScan nyligen lanserat en fossilfri färdplan med förslag för ökad inhemsk produktion av biodrivmedel. Både för att lantbruket ska bli fossilfritt och självförsörjande, men också för att resten av samhället ska garanteras säker tillgång på förnyelsebar energi.

– Vår ambition sträcker sig längre än att lantbruket ska bli självförsörjande, vi vill bidra till att hela Sverige ska bli självförsörjande på energi och drivmedel, säger Palle Borgström.

En försvårande omständighet för svensk biogasproduktion är ojämna villkor inom EU. I exempelvis Danmark finns produktionsstöd för biogas, medan Sverige har ett konsumtionsstöd. Det betyder att det är billigare att importera biogas från Danmark, istället för att stimulera den inhemska produktionen.

Det gröna näringslivet har även några invändningar kring regeringens ambitioner för att öka svensk produktion av biogas. Satsningen sträcker sig under endast ett år men producenter behöver betydligt mer långsiktiga spelregler för att våga göra de stora investeringar som krävs. Stödet omfattar inte heller grödbaserade biodrivmedel. Sverige en stor potential i att odla energigrödor, vilket regeringen borde bejaka och stödja.

© Anläggningsvärlden 2020.
info@anlaggningsvarlden.se