Avverkning i skogsbrandens spår

virkesvalta-brant-virke

I mitten på september inleddes den allra första avverkningen i Ängraområdet, Ljusdals kommun, där sommarens största skogsbrand drog fram.

– Det är en kamp mot tiden. När snön faller kan värden för uppskattningsvis 25 miljoner kronor gå förlorade – bara på den här avverkningsplatsen, säger Kjell Gustavsson, produktionschef i Sveaskogs marknadsområde Syd.

Sveaskog siktar på att ta hand om all den grova skog som innehåller timmer redan innan vintern, för det är där de stora riskerna finns.

– Det största hotet just nu är blånad, ett svampangrepp som frodas i varmt och regnigt väder. Även insektsangrepp är ett hot. Det kan pågå redan nu, men den mest kritiska perioden infaller till våren då skadeinsekterna föryngrar sig. Ligger träden kvar då går verkligt stora värden förlorade. I värsta fall kan insektsstammarna föröka sig explosionsartat och bli ett problem även framåt i den skog som står kvar, förklarar Kjell Gustavsson.

Arbetet i brandområdet skiljer sig från det normala. Säkerhetsaspekten påverkar:  – Vi vågar inte gå in i området som det ser ut nu med stående och fallande träd. Sedan har vi gjort anmälningar till Skogsstyrelsen och kvalitetssäkrat så att vi får med natur- och kulturmiljövård. Det har gjorts en fantastisk kraftsamling, även mellan skogsbolag i området, för att lösa detta smidigt, berättar Kjell Gustavsson och fortsätter:

– Maskinförarna är säkra så länge de sitter i maskinen. Sedan är det alltid förenat med risk att röra sig utanför maskinen, men alla som arbetar i området är proffs och oerhört medvetna om hur de bör agera i brandskadad skog.

– De delar av den brandskadade skogen som är timmerduglig kommer att sågas på Setras sågverk i Färila, säger Roger Johansson, marknadschef i Sveaskogs marknadsområde Syd.

© Anläggningsvärlden 2018.
info@anlaggningsvarlden.se

Drönarbild av brandskadad skog. Foto: Sveaskog
Drönarbild av brandskadad skog. Foto: Sveaskog