5.000 elever har utbildats i byggbranschens säkerhetspark

Håcan Eskilsson, utbildningsledare i Byggbranschens Säkerhetspark, håller i en utbildning i Byggbranschens Säkerhetspark. Foto: Linda Harling, Afa Försäkring.

Byggbranschen är en av de mest skadedrabbade, både vad gäller arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Genom ett samverkansprojekt med Byggbranschens säkerhetspark har försäkringsbolaget Afa Försäkring de senaste åren satstas stöd till parken för att skapa tryggare och säkrare arbetsplatser för elever och studenter inom bygg ocgh anläggning.

Genom detta samarbete har närmare 5.000 lärare och studenter på bygg- och anläggningsutbildningar fått möjlighet till kostnadsfri utbildning i säkerhetsparken.

– Vi är glada att ha kunnat jobba upp en verksamhet med kostnadsfria utbildningar till just elever inom bygg- och anläggning. Även om samverkansprojektet med Afa Försäkring löper ut nu, så är det nu klart att vi även framöver kommer kunna fortsätta erbjuda bygg- och anläggningsutbildningar kostnadsfria besök, säger Håcan Eskilsson, utbildningsledare i Byggbranschens Säkerhetspark.

Den 7 oktober 2019 invigde branschorganisationen Byggföretagen landets första och enda gemensamma Säkerhetspark vid Arlanda flygplats i Stockholm. Parken är en fysisk träningsanläggning för att träna dem som arbetar i byggbranschen på säkerhet. Även internationellt har man fått upp ögonen för Byggbranschens Säkerhetspark. I maj förra året gästades parken av bland andra jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg och Nicolas Schmit, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter.

Säkerhetsparken är en fysisk träningsanläggning där de som arbetar i byggbranschen kan träna på säkerhet. Idag finns 7 stationer där 15 olika scenarier kan simuleras. Stationerna utgår från riskområden som finns på verkliga arbetsplatser och kan anpassas efter behov.

Det unika med Byggbranschens Säkerhetspark är att besökarna under handledning vid fysiskt uppbyggda stationer och scenarion som är vanliga i branschen, utbildas genom att reflektera kring beteenden och attityder som kan påverka säkerheten på arbetsplatsen. Konceptet kommer från början från Finland, där man idag har två säkerhetsparker.

Enligt uppgift upplever mer än 90 procent av alla lärare och elever som gjort ett besök i säkerthetsparken att de fått kunskap om hur man kan förändra beteenden i byggbranschen och hur man kan förhindra olyckor och tillbud.

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se