Priserna på skogsmark pressas

Det höga ränteläget presser priserna på skogsmark. Enligt fastighetsmäklaren Ludvig & Co är dock intresset och viljan att investera i skogsmark dock fortsatt hög bland både stora aktörer och privatpersoner. Foto: Per Eriksson

Fastighetsmäklaren Ludvig & Co summerar 2923 års försäljningar av skogsmark på den öppna marknaden. Enligt statistiken har priset på skogsmark sjunkit i nästan hela Sverige med en genomsnittlig nedgång på drygt fem procent.

Enligt Ludvig & Co startade prisnedgången redan under hösten 2022 i södra Sverige, med lägre aktivitet på fastighetsmarknaden och längre försäljningstider. Den tilltog under fjolåret och spred sig sakta först till de mellersta delarna av landet och efter sommaren även till norra Sverige, som länge stod emot de allt högre marknadsräntorna.

Den genomsnittliga prisnedgången 2023 i Sverige är 5,1 procent i nominella termer. Den genomsnittliga prisnedgången är 6,9 procent i södra Sverige, 3,6 procent i mellersta Sverige och 4,2 procent i norra Sverige. Den befintligt lågt belånade skogsägaren har haft en bra lönsamhet för verksamheten som är starkt knuten till de höga priserna för träråvara. Det har i sin tur skapat fina möjligheter att göra tillköp medan nyetablerade haft svårare att komma in på marknaden.

Sverige delas in i 10 olika prisregioner. I nio av dem har priset på skogsmark sjunkit med allt från en knapp nedgång till över 27 procent i prisregion 4 som omfattar Stockholms- och Södermanlands län. Den enda uppmätta uppgången under 2023 är i prisregion 7, Dalarna och Gävleborg. Här visar statistiken en nominell uppgång med 4,1 procent. I området har ungefär lika många fastigheter saluförts som tidigare år. Precis som i andra områden i Sverige har antalet avslut varit färre eftersom många säljare inte accepterat de nivåer köpare vill betala. Dessa fastigheter där köpare och säljare inte funnit varandra, kommer inte med i statistiken. Detta i kombination med stora affärer i området som genomförts där juridisk person accepteras som köpare vilket marknaden är beredd att betala mer för, är anledningen till prisuppgången.

Sammantaget är Ludvig & Co:s uppfattning att priserna på skogsmark kommer att stiga i det längre perspektiver. I det kortare perspektivet ser mäklarföretaget en ny optimism och man tror att prisbilden kan komma att utveckls åt det positiva hållet under 2024.

© Anläggningsvärlden 2024.
info@anlaggningsvarlden.se